ઇસરોએ ટ્વિટ કરી ચંદ્રયાન 2 ના ઓર્બિટર વિશે શેર કરી આ માહિતી: Chandrayaan 2

  ઇસરોએ ચંદ્રયાન 2 ના ઓર્બિટર વિશે કહ્યું કે તે બરોબર રીતે કામ કરી રહ્યું છે. અને વૈજ્ઞાનિક ધીરે ધીરે પ્રોજેક્ટને સફળતાપૂર્વક હાથ ધરી રહ્યા છે.

  1
  191
  ઇસરોએ ટ્વિટ કરી ચંદ્રયાન 2 ના ઓર્બિટર વિશે શેર કરી આ માહિતી: Chandrayaan 2
  ઇસરોએ ચંદ્રયાન 2 ના ઓર્બિટર વિશે કહ્યું કે તે બરોબર રીતે કામ કરી રહ્યું છે.

  ચંદ્રયાન -2 પ્રોજેક્ટ વિશે નવી માહિતી શેર કરી છે. ઇસરોએ કહ્યું કે ચંદ્રયાન -2 નું ઓર્બિટર યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યું છે અને વૈજ્ઞાનિક ધીરે ધીરે પ્રોજેક્ટને સફળતાપૂર્વક હાથ ધરી રહ્યા છે. વૈજ્ઞાનિકોની એક વિશેષ ટીમ લેન્ડર વિક્રમ સાથે સંપર્ક ખોવાઈ જવાના કારણો શોધી રહી છે.

  ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકો હજી પણ તેમના ચંદ્રયાન -2 ના વિક્રમ લેન્ડરના સંપર્કમાં જોડાવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. ચંદ્રયાન 2 નો લેંડર વિક્રમ કદાચ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરી શક્યો ન હોય, પરંતુ, ઇસરો હજી પણ વિક્રમનો સંપર્ક સાધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.

  ઇસરોએ કહ્યું હતું કે ચંદ્રયાનનું ઓર્બિટર યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યું છે. જયારે, નાસાના પ્રવક્તાએ તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે એજન્સી ISRO ઇસરોને ટેકો આપવા માટે લેન્ડર વિક્રમના પહેલાંના અને પછીના ફોટાઓનું વિશ્લેષણ અને સમીક્ષા કરશે. હાલમાં, અમેરિકન સ્પેસ એજન્સી NASA નાસા ઓર્બિટર દ્વારા ક્લિક કરેલી ફોટાઓનું વિશ્લેષણ અને સમીક્ષા કરી રહી છે.

  ચંદ્રયાન -2: લેન્ડર વિક્રમનું શું થયું, ક્યાં અને કઇ પરિસ્થિતિમાં છે, જાણો તેના વિશે

  તમને જાણવી દઈએ કે September સપ્ટેમ્બરના રોજ, ઇસરોનો ચંદ્ર પર ઉતરાણ કરતા પહેલા 2.1 કિલોમીટર પહેલા લેન્ડર વિક્રમ સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આનું કારણ તે છે કે તે ચંદ્રની સપાટી પર તેજ ગતિથી પડી ગયો છે. વિક્રમ લેન્ડરનો સંપર્ક કરવાની શક્યતા માત્ર 21 સપ્ટેમ્બર સુધી છે. તે પછી ચંદ્રનો વિસ્તાર પર અંધારું થઈ જશે.

  1 COMMENT

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here